nrk.no

Flere partier på Twitter

Kategorier: Det sosiale nettet & NRKbeta


Da er SV og partiet Rødt også på Twitter:

twitter.com/raudt
twitter.com/svparti

De er da også med på listen vår over kjente folk på Twitter, sammen med Arbeiderpartiet, Høyre og De Grønne.

Kummunisere eller preke?

Så gjenstår det og se: Svarer disse partiene også på Twitter? Eller er bare Twitter en kanal for å dytte ut pressemeldinger og nettlinker?

Vi gjorde en liten sjekk på Høyre og Arbeiderpartiet. De 60 siste meldingene hos begge er meldinger fra partiene, og ikke svar til andre brukere på Twitter.

twitter.com/hoyre
twitter.com/arbeiderpartiet

Dette til tross for at det er endel som har kommentert og henvendt seg til dem, spesielt til Arbeiderpartiet. De neste månedene blir en test på partienes egentlige vilje til kommunikasjon med velgerne. Hvis du velger å være på et sosialt nettverk for å snakke politikk, så mener jeg du må bruke dette til å ha en dialog med de andre i nettverket.

NRKbeta hadde i går sin 1000. oppdatering på Twitter, og vi svarer alltid på henvendelser på twitter som starter med «@nrkbeta». Og om vi har glemt noen så er det bare å mase!

25 kommentarer

 1. Ei høveleg utfordring. Eit problem er jo at det er umogleg for eit parti å twitta i eiga kraft – det trengst menneske. Kven er desse menneska? Kvifor får me ikkje veta kven dei er? Partia er vane med å forholda seg til fullstendig straumlinjeforma kommunikasjonsformer, men forsøk på å overføra dette direkte til sosiale medier kan vel neppe bli vellukka.

  Det same gjeld for «Del på Facebook» og liknande funksjonar på partinettsidene. Vel og bra, men kven er det som i begeistring deler standariserte pressemeldingar med nettverka sine?

  Nye måtar å kommunisera på krev også nye måtar å tenkja kommunikasjon på.

  Svar på denne kommentaren

 2. Andreas Tolf Tolfsen

  Huggeleg med velkomsthelsing til oss i Raudt frå NRKbeta!

  Førebels er Twitter noko vi vil prøva ut, men eg er ikkje sikker på om det er den besten måten for partiet å kommunisere på. For Raudts del førestiller eg meg at den skal kunne brukast for å mobilisera folk, sidan folkeleg aktivisme og engasjement er sjølve grunnpilaren i Raudts politiske syn.

  Men nettopp av dei grunnane Runar nemner ovanfor er eg litt skeptisk. Det er klårt at ein Twitter-konto for eit politisk parti må halda seg til dei vedtekne politiske linjene i partiet.

  Eg trur vi får gjera det klårt at eit parti er ikkje ei menneskje, og kan ikkje taka upp samtalar og diskusjonar på det same nivået. Men at partiet (i dette høvet Raudt) kan hjelpa til å starta diskusjonar trur eg er fullt mogleg.

  IT-utvalet i partiet må sjå nærare på kva dei ynskjer å gjera med Raudt-Twitter, men eg veit det er stor vilje til å tenkje nytt og laga nye løysingar, ogso for Raudt.no, som i dag frå utsida ser ut som ei heilt vanleg, monolittisk nettside. (Det er ganske mykje meir under panseret, men det er førebels berre tilgjengeleg for medlemane.)

  Svar på denne kommentaren

 3. Christine Dancke

  Helt enig med Andreas og Runar – det er ofte vanskelig å svare på vegne av et helt parti. Når det er sagt vil de i SV som benytter seg av twitter o.l., meg deriblant, sørge for at synspunkt blir brakt videre og for at spørsmål bli besvart. Om enn ikke på twitter, så kanskje på en av politikerbloggene våre. Og da skal de som følger oss på twitter selvsagt få vite om dette. Så får vi se hva som skjer når vi blir bedre kjent, SV og twitter.

  Svar på denne kommentaren

 4. @Rune:

  Dette har vært mitt standpunkt også. Det er ikke interessant å bruke sosiale medier for partier og stor organisasjoner dersom de A) ikke bruker det til kommunikasjon (kun oppdatering FRA dem) og B) ikke er villig til å vise frem mennesket bak organisasjonen. De kan i det minste LATE som det er JENS som skriver 🙂

  Svar på denne kommentaren

 5. Øyvind Solstad (NRK)

  Personlig synes jeg det er helt meningsløst om de norske partiene er på Twitter – og så ikke svarer på det folk skriver til dem! Da kan de like godt sende pressemeldinger eller blogge.

  Jeg vil si at halve poenget med Twitter er at folk kan skrive @et-eller-annet og så får et-eller-annet dette svaret.

  Det kan selvsagt løses – dette med hvem som er avsenderen. Man kan svare med lenker til blogginnlegg eller nettsider med uttalelser fra partiets ledere.

  Svar på denne kommentaren

 6. Øyvind Solstad (NRK)

  For partienes sin endel handler det om noe så enkelt som å lage en side som de kaller navnet på nettsiden sin og så «slash twitter» – altså /twitter. Og der skriver de litt om hva Twitter er, hvordan det funker, noen pekere til artikler og verktøy du kan bruke, og litt om hvem som svarer på Twitter for dem.

  Litt slik vi har her på NRKbeta: twitter.com/nrkbeta

  Og så legger lenken til denne siden på Twitter-profilen sin – i stedet for partiets hovedside.

  Svar på denne kommentaren

 7. Andreas Tolf Tolfsen

  @Øyvind Solstad: Det bør vi nok klare å få te. Vi hev planlagd ei side um «Raudt i sosiale medie», men det er ei rekkje ting som må diskuterast av IT-utvalet før valkampen. Eg er sikker på at dei andre partia òg hev idéar om korleis dei skal marknadsføre seg på nett.

  Svar på denne kommentaren

 8. Christoffer Torris Olsen

  Unge Venstre kan hvertfall garantere svar, og vi kommer til å pushe ut en del info om hvor sentrale tillitsvalgte befinner seg og hva de driver med. Sånn i den politiske sfæren, hvertfall. Opptil flere av oss er relativt aktive kvitrere personlig, og. 🙂

  Svar på denne kommentaren

 9. Rælingen Høyre

  Jeg synes det er flott at de politiske partiene er på Twitter, men jeg er enig med dere at det bare blir flaut hvis de kun bruker dette til å pumpe ut pressemeldinger og propaganda i stedet for å kommunisere med mennesker. Men hvorfor er det så få lokalpartier som bruker Twitter? Rælingen Høyre i Akershus kan da ikke være de eneste? For ordens skyld så det er lederen i Rælingen Høyre, Stig Ove Voll, som tweeter for lokalpartiet…

  Svar på denne kommentaren

 10. Hanne Bjerknes

  Som leder av informasjonsavdelingen i Høyre kvittrer jeg i vei, og er åpen for de spørsmål som måtte dukke opp. Så langt har jeg ikke registrert noen… Noe jeg har oversett, kanskje? Svarer selvsagt på det som måtte komme! :o) Og, ja, Høyre er jo mot monopol og for fri konkurranse, også mht kildekode. Derfor har vi hatt nettsider med åpen kildekode siden 2003 og sørget for å omsette teori til praksis i forrige regjeringsperiode, se hoyre.no/faq/apen_kildekode

  Skal sjekke ut identi.ca

  Svar på denne kommentaren

Legg igjen en kommentar til Runar Avbryt svar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *. Les vår personvernserklæring for informasjon om hvilke data vi lagrer om deg som kommenterer.