nrk.no

Innvendinger mot OpenSocial

Kategorier: Det sosiale nettet & Nettjenester


Google har fått med seg de fleste store sosiale nettverk (utenfor Facebook, Microsoft og Yahoo!) på sitt nye prosjekt OpenSocial. Jill Walker Rettberg og Marshall Kirkpatrick har innvendinger verdt å høre på.

Jiil/txt

Jill/txt

Jill Walker Rettberg skriver på jill/txt om problemet med «one-size-fits-all proposition». Det at du kanskje ikke vil ha alle du kjenner på nettet i samme nettverk? At du rett og slett ønsker å skille ting fra hverandre. Du har dine profesjonelle kollegaer, du har de kjører ski og fester med, du har familie og slekt, du har de med samme interesser osv. Hva slags systemer vil OpenSocial etterhvert tilby for å holde ting litt fra hverandre?

Will OpenSocial allow for the distinctions between different kinds of friends? Say Amazon or other shops start using this – would they allow me to say “let my professional connections, my students and my blog friends see these books I bought for research but only show our wedding registry to personal friends”?

Hva er privat – og hva er ikke?

Dette er gode innvendinger, og de gjelder allerede for sosiale nettverk slik de eksisterer i dag. På Facebook kan du f. eks. ikke skille mellom f. eks. familie og kollegaer. Det sies at Facebook skal komme med systemer der du lager ringer av venner, litt ala det vi beskrev i «Ditt sosiale nettverk», men med ringer som definerer tilhørighet. Som f. eks. «jobb», «basket», «foto», «bryllup» osv. Og at du kan sette forskjellige innstillinger for de forskjellige ringene.

Utfordringen er at dette blir for komplisert for de fleste. Allerede i dag er det mange som ikke skjønner hva som blir privat eller ikke privat i sosiale nettverk. Et eksempel fra Facebook. Du poster et bilde fra en fest, som da dine venner kan se. En av disse vennene kommenterer bildet. Da kan alle hans venner igjen se at han har kommentert det bildet.

Andre sosiale nettverk har forsøkt seg med slike innstillinger. På Flickr kan du f. eks. putte alle vennene dine i tre grupper. «Contacts» (den videste), «friends» og «family». Og så kan bilder du legger ut merkes med hvor nært du må være for å kunne se dem. Igjen, som «intim venn», «nær venn» og «kontakt» i artikkelen «Ditt sosiale nettverk».

En utfordring er også hvilken grunnstruktur gruppene skal ha. Skal de defineres ut fra nærhet? Eller type? Eller kontekst?

Read/WriteWeb

Read/WriteWeb

Marshall Kirkpatrick på Read/WriteWeb har tre innvendinger. De er mere tekniske enn Jills innvendinger, men ikke mindre interessante av den grunn.

Den første innvendingen er om Google med dette viser lederskap, eller om de prøver å få kontroll over en vanskelig konkurrent? En test på dette er hvorvidt Google slipper inn Facebook på OpenSocial. Facebook selv sier at de ikke er informert om prosjektet. Man skal ikke se bort fra at Facebook faktisk blir med, nettopp for å kunne dra fordeler av at brukernes data kommer fra alle nettverk som deltar.

De to andre innvendingene er om dataene går begge veier, og hvorfor man ikke kunne lagd et system basert på standarder som alt finnes? Var det nødvending med et eget system fra Google for å få til dette?

Vi får se!

Siden OpenSocial er så nytt, er det vanskelig å noen bra svar på disse innvendingene. Det finnes ingen ferdige applikasjoner ennå, og systemet er langt fra ferdig. Sånn sett står det i skarp kontrast til da Facebook introduserte applikasjoner for Facebook i mai. Allerede i timene etter at systemet ble introdusert kunne man begynne å bruke masse nye applikasjoner, som alle var testet og ordnet på forhånd.

Slik er det ikke med OpenSocial, som bare er litt kode, en tom blogg og pressemeldinger så langt.

4 kommentarer

  1. «And on the eight day, God marked the world with rounded edges, a great BETA sign and a nice reflection, thus giving all those who complain a reason to shut up! And He said, ‘We are still developing, please do not consort to war if complaints are not fixed by the next millennia!’ »

    Den ukjente delen av Dødehavsrullane 😀

    Svar på denne kommentaren

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *. Les vår personvernserklæring for informasjon om hvilke data vi lagrer om deg som kommenterer.