nrk.no

Arkiv for Dag: 19. oktober 2007

Nyheter er elver. Ikke innsjøer.

Jobber du med nyheter på nett, les Doc Searls betraktninger rundt dette: News is a river, not a lake. It is active, not static. It’s what’s happening, not what happened. Or not only what happened. But what happened — news as olds — is how we’ve understood news for as long as we’ve had newspapers. […]

Enda en dårlig ide (som inkluderer lastebiler)

Siden det visstnok bare er fjortiser som kjøper singler (og listene blir deretter), så prøver platebransjen febrilsk å finne nye måter og selge sanger på. Men av en eller annen merkelig grunn så vil de alltid ha med lastebiler. Hvorfor det egentlig? Er det sånn at Universal har aksjer i transportfirmaer og Volvo?? Platebransjen har […]