nrk.no

Hva er Web 3.0?

Kategorier: Det sosiale nettet & Nettkultur


Web 2.0

«Web 2.0″er et begrep som dukket opp i 2003, og som brukes for å karakterisere det nye nettet. Web 2.0 har endel karakteristiske trekk:

 • Nettet er ikke lengre bare er informasjon, men vel så mye samarbeid og kommunikasjon mellom brukerne
 • Brukerne lager innhold (som på YouTube og Flickr)
 • Brukerne tagger og organiserer innhold
 • Sosiale nettverk (som Facebook)
 • Nettet er en plattform der man har både data og applikasjonene som bruker datene
 • Dette nettstedet er et eksempel på det siste. I starten av internett så lagde man nettsider på en PC i et program som var beregnet for dette. Nå ligger bådepubliseringssystemet og innholdet på nettsiden på en server, og det spiller ingen rolle hvilken plattform man bruker for å publisere innhold. Jeg kan skrive artikler på NRKbeta fra nettleseren på mobilen (om jeg må…)

  Web 2.0 innebærer ingen teknisk endring av grunnsteinene i internett. Men det har kommet masse tjenester som er 100% nettbaserte, og hvor brukerne kan samarbeide med hverandre på tvers av landegrenser, kultur og operativsystemer.

  Web 3.0

  I nerdekretser sier man derfor at ting er «Web 3.0» om man ser en ny nett-tjeneste som er fantastisk bra. Og uttrykket «Web 3.0» kommer ganske sikkert til å bli (mis)brukt like mye som «Web 2.0» etterhvert…

  På en konferanse i Seoul nylig, ble Google-sjef Eric Schmidt bedt om å gi sin definisjon av «Web 3.0»:

  …Web 3.0 ultimately will be seen as applications that are pieced together.

  Her er det Schmidt sa:

  Han sier at «Web 2.0 is a marketing term» 😉 men definerer så noen karakteristikker for «Web 3.0»

  • Små applikasjoner som er jobber sammen
  • Dataene som brukes ligger på nettet – «in the cloud»
  • Applikasjonene kan kjøres på alle slags enheter, det være seg datamaskiner eller mobile enheter
  • Applikasjonene er raske og enkle å tilpasse
  • Og de distribueres «viralt», via mail, IM og sosiale nettverk. Ikke at folk sender selve applikasjonen men at du sender en IM til en kompis og sier «Se, ny kul måte å gjøre blabla på»…

  Med andre ord en helt annen modell enn det vi har i dag.

  8 kommentarer

  1. Eg må seie at han Eric Schmidt var ganske overfladisk når han visar til Web 2.0 sine kjenneteikn. Sjølv om eg også vil peike på at det er eit «marketing term»/»buzz word», så har det heilt klart vore ein tendens mot meir brukarstyrte internettmedium. Wikipedia/Youtube/bloggebølgja definerar alle ein del av dette, altså at det er brukarane som skapar innhaldet og brukarane som styrar retningen. Og retnignen går mot endå meir brukarstyrt innhald 😛

   Dagbladet slapp vel sist i går nyheita om at dei skal lage ei teneste der DU kan vere nettredaktør (dagbladet.no/kultur/2007/08/07/508168.html), eg er skeptisk til denne, men greit nok. Denne er allereie prøvd ut blant anna i borgeravisa abcnyheter.no som eg til tider stikk innom.

   Ellers vil eg berre avslutte med mine tankar rundt Web 2.0. De er alle velkomne til å sei kva de meinar (tanketom.net/skriv-om/web2komma0). OMG!! REKLAME!!

   (PS: Nrkbeta er pokker så gode til å snappe ideane mine til «nyheiter» på mi eiga side. Eg hadde sjølv tenkt å skrive om dette. De får sjå om det dukkar opp ein trackback frå meg i næraste framtid.)

   Svar på denne kommentaren

  2. Google Docs utvides med presentasjoner

   […] Google Docs og andre program på nettet som for eksempel Adobe sin onlineversjon av Photoshop peikar vidare mot utviklinga kjent som Web 2.0, eventuelt Web 3.0, der fleire og fleire av oppgåvene i ein databrukars kvardag blir gjort på nettet i staden for gjennom diverse program på maskina. google google docs powerpoint web 2.0 web 3.0Del denne artikkelen (Facebook, e-post, bokmerker etc.) […]

   Svar på denne kommentaren

  3. EU lanserer web 3.0 i 2015 « Colt Kommunikasjon

   […] 3.0 har like mange definisjoner som antall personer som har uttalt seg om Web 3.0. NRK Beta har lagt til en videosnutt der Google sjef Eric Schmidt gir en rå forklaring på […]

   Svar på denne kommentaren

  4. Odin / Velmont

   Men dette er jo heilt feil! 🙁

   Web 3.0 er jo den semantiske webben. Iallfall slik eg hev vorte lært upp dei siste 3-4 åri.

   Likevel trur eg den sosiale distribuerte/federerte webben, som er mykje meir BRUKARSENTRERT og ikkje so TENESTESENTRERT som web 2.0 er. Web 2.0 (og forferdelege Cloud Services) gjer at du puttar meir og meir og meir informasjon inn i selskap.

   Web 3.0 vil, viss han ikkje er den semantiske webben, kannhenda vera det nye internett der du hev din eigen login SJØLV, og dine eigne vener SJØLV, utan at Facebook held alle saman som gissel.

   I eit slikt system vil tenester som Facebook verta bygd «oppå» profilane våre, og du kann velja nye «program» som t.d. Gowalla, og den er bygd oppå profilen og venene dine att. På den måten kann du styra identiteten din og alle venene dine (og andre t.d. folk frå jobben) og alle dei forskjellege venegruppene du hev sjølv på ein sentral plass som er din.

   So, eg trur (elder, mest av alt, vonar, og jobbar med) at den nye webben vert veldig personsentrert.

   Prosjekt som GNU Social, Diaspora, OpenSocialWeb, Appleseed, StatusNet og ein haug andre arbeider med dette.

   Svar på denne kommentaren

  Legg igjen en kommentar

  Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *. Les vår personvernserklæring for informasjon om hvilke data vi lagrer om deg som kommenterer.