nrk.no

Digital tekst-tv ….se videoen!

Kategorier: NRK & TV


NRKs nye digitale tekst-tv er beskrevet tidligere i artikkelen
MHP – sjansen til å fornye TV.

Her kan du se videoen som bedre beskriver tjenesten:

Kan du se videoen?

Vi har fått noen tilbakemeldinger om at videoen ikke vises hos enkelte, at det bare er et hvitt felt. Kan du se videoen? Den skal da være mellom denne teksten og teksten «Her kan du se videoen som bedre beskriver tjenesten» over…

Oppdatering

Nå kan du også se – og legge på tekst-kommentarer på videoen her

38 kommentarer

 1. tjenesteunivers-tv.com » NRKs nye tjeneste

  […] Man velger tjenesten med blå knapp på fjernkontrollen, og navigerer med piltaster og OK. Tjenesten er utviklet i MHP. Se videoen eller les mer om tjenesten. […]

  Svar på denne kommentaren

 2. Rune T. Larsen

  Kult. Vet du om MHP vil være påkrevd i alle TV apparater som blir godkjent av RiksTV? Vil alle dekodere ha dette.

  Bare synd at NRK ikke skal sende i ekte 16:9 på det digitale bakkenettet. (men det er ikke NRK sin feil).

  Svar på denne kommentaren

 3. Tove Rodahl (NRK)

  Nå digitaliseres alle sendenett for TV, men man bruker de gamle TV-apparatene. For at dette skal være mulig må man koble til en mottakerboks/set top boks på inngangen til TV-apparatet.

  Senere vil denne boksen være innebygget i TV apparatet når man kjøper nye TVer. Dette kalles integrerte TVer.

  MHP er dessverre ikke obligatorisk i disse set top boksene som godkjennes av RiksTV, så det vil finnes mottakere både med og uten – og man må sørge for å kjøpe riktig mottaker.

  Jeg forstår heller ikke hva du mener med at vi ikke skal sende ekte 16:9 !?

  Svar på denne kommentaren

 4. Tove Rodahl (NRK)

  Vi jobber ut ifra at de første MHP-boksene er i butikkene 1.desember, men de kan komme før.

  Vi vet at det ikke koster så mye mer å ruste ut boksen for MHP, men frykter at prisen vil skrus opp. Kanskje vil differansen være borti 500 kr. Men da er nok boksene litt mer sexy på flere måter.

  Svar på denne kommentaren

 5. Øyvind Solstad (NRK)

  hjemmekino.no står det blant annet:

  Ekte 16:9 ville betydd en oppløsning på 1024 x 576 pixler, men dette er ikke støttet av DVB-T.

  Dette er en definisjon som du ikke nødvendigvis får med deg alle på. 16:9 sier noe om forholdet mellom høyde og bredde på bildet, ikke oppløsningen. Så at en skjermen skal måtte være 1024×576 for å være «ekte» 16:9, er jeg ikke med på.

  Når det er sagt, så hadde HD i bakkenettet vært snadder. Bortsett fra at det hadde spist av båndbredden=færre kanaler…

  Svar på denne kommentaren

 6. Rune T. Larsen

  Nå mener jeg at det ikke direkte kan sammenlignes med 16:9 begrepet på en skjerm. Her er bredde/høydeforholdet viktig, men en plasma med 1024 x 768 har uansett ikke 16:9 oppløsning.

  Er klar over at enkelte i bransjen vil mene at anamorph 16:9 sendinger er «ekte» 16:9 sendinger, men skal det være ekte må innholdet også ha et høyde/breddeforhold på 16:9. Hvis man skal ta utgangspunkt at dette er ekte 16:9 vil man også kunne sende i «ekte» 2.35:1 format eller hvilket som helst annet format.

  Spørsmål: Når det filmes med 16:9 SD kamera. Hvilken oppløsning har selve brikken i kamera? (1024 x 768 eller 720 x 576)

  Spørsmål2: Hvor står båndbredde har NRK fått tildelt av NTV? (mimimum)

  Har forresten lagt til tekst-TV demonstrasjonen i guiden som det ble linket til lenger opp. Håper det er greit.

  Svar på denne kommentaren

 7. Tove Rodahl (NRK)

  Når det gjelder hvilken båndbredde vi disponerer, så leier vi EN stor båndbredde som vi bruker til alle våre kanaler, TV, radio, tekstTV, subtitling, tilleggstjenester (f.eks digital tekst-tv) og metadata.
  Vi utnytter denne båndbredden slik vi ønsker, og har blant annet innført en statistisk multiplekser som fordeler en viss bitrate til TV-programmene etter hvor mye bilde-innholdet til enhver til krever.

  Svar på denne kommentaren

 8. Rune T. Larsen

  Takk for informasjon om båndbredde. Dette ga meg litt håp om HDTV sendinger før full slukking. (da fra NRK)

  Med (ca 12 mbit?) for bilde vil det jo fortsatt være mulighet å bruk 7-8 mbit på en HD sending samtidig som man sulteforer 2 kanaler på veldig lav bitrate, eller bare sender med 2 kanaler totalt. Kanskje det er noe å håpe for OL.

  Forresten genialt med denne siden slik at vi teknonerder kan spørre folk med teknisk peiling.

  Guiden er oppdatert med info om NRK sin bitrate.

  Svar på denne kommentaren

 9. Iacob : Er det riktig at en halv multiplex er det NRK disponerer? Jeg mener å ha hørt teknologisjef Arild Hellgren i NRK si at NRK og TV2 skulle disponere en hel multiplex hver! (Dette hørte jeg for over et år siden, så ting kan jo ha endret seg siden da…)

  Svar på denne kommentaren

 10. Håvard:

  Fra NTV leier NRK per i dag 13,5 mbit. Dette vil vi ha fram til etter analog slukking, og snignalpakkene 4 og 5 er oppe og går i 2010.

  Deretter vil vi disponere en hel signalpakke – ca 20 mbit.

  TV2 leier sin båndbredde fra betal-tv-selskapet RiksTV. Så vidt jeg vet disponerer de per i dag omtrent det samme som oss.

  Svar på denne kommentaren

 11. Rune T. Larsen

  Jeg leser i konsesjonsøknaden at NTV skal tilby kapasitet til andre betalTV aktører når de to siste multiplexene blir bygd ut. Vil denne økningen til en hel multiplex for NRK bety at denne nye kapasiteten som skal tilbys da vil være ca 1.5 multiplex eller mindre? Vet dere om f.eks TV2 vil ha samme økning i kapasitet?

  Sannsynligheten for at et annet selskap da vil se det lønnsomt å overta en slik liten kapasitet er nok svært liten da. (ikke at jeg tror noen vil ønske det uansett, noe som nok NTV/RiksTV er klar over)

  Artikkel i kampanje om saken:
  kampanje.com/medier/article140352.ece

  Svar på denne kommentaren

 12. Tove Rodahl (NRK)

  Jeg må først si at jeg jobber ikke med sendenettet eller frekvenser, men om du ser på RiksTVs slukkeplan:
  rikstv.no/Nar-kommer-det/ , så er det en mengde områder som slukker analoge sendinger allerede i 2008.
  Hver analoge TV-kanal gir plass for et helt digitalt mux, så noen får nye muligheter – ja.

  På den annen side er jo ikke disse frekvensene riks-dekkende på en stund (ikke før des.2009 ?), men lokalt innhold bør jo ha en mulighet !?

  Svar på denne kommentaren

 13. Viddler – video med plass for tags og kommentarer

  […] Du så kanskje videoen med demo av det nye digitale tekst-tv som vi la ut her om dagen. Vi har lagt ut den samme videoen i en spiller fra en annen “video-på-nett”-tjeneste: Viddler. Da ser den slik ut: […]

  Svar på denne kommentaren

 14. Er det noen konkrete planer om å vise enkelte programmer i HD før 2009, ved å slå sammen kanaler som nevnt ovenfor?

  nrkbeta.no er veldig bra, men kunne gjerne hatt flere artikler om ny teknologi i NRK (som denne artikelen), f.eks. statisk multipleksing for det digitale bakkenettet.

  Svar på denne kommentaren

 15. Michel Gascoin, NRK

  Under RRC-06 (frekvensplanleggingskonferansen i Genève i fjor) ble Norge tildelt 7 riksdekkende frekvensnett for å drive med kringkasting. NTV har fått konsesjon for å bygge et bakkenett med 5 av disse. 6 og 7 er ikke tildelt og det er ikke gitt at de skal brukes til utvidelse av bakkenettet. Det finnes nemlig andre kringkastingsformer, f.eks. mobil-TV. PT arbeider nå med å se på hva disse frekvensene skal brukes til. Liknende arbeid foregår i flere land i Europa.

  Det vi ellers vet per dags dato om bruk av NTV sine multiplekser er følgende:
  – Fra 1.09.2007 fram til slukking får NRK 13,5 Mbit/s (av ca 20 i MUX1 – resten går i signalering, bootload, EPG, kryptering). Rikstv får resten av MUX1, samt MUX2 og MUX3 for sine krypterte kanaler
  – Etter analog slukking skifter MUX1, 2, 3 frekvens til de gamle analoge som er lavere og dermed gunstigere
  – Etter at MUX4 og MUX5 er startet (i 2010), flytter RiksTV ut av MUX1 og hele kapasiteten tas over av NRK
  – Kapasitet i MUX4 og MUX5 skal ifølge konsesjonen og NTVs søknad tildeles til betal-TV aktører etter ”objektive utvelgelseskriterier” og ”på ikke-diskriminerende vilkår”. Det er for tidlig å si med sikkerhet hvem som kommer til å søke om kapasitet. Aktuelle kandidater kan være: RiksTV, MTG, Get, NRK…

  Det er viktig å huske at MUX4 og MUX5 ikke kan startes noen steder før komplett slukking av analoge nettet. Dette på grunn av frekvensplanlegging og interferenser mellom en region som er slukket og en annen som ikke er det.

  Til slutt om NRK fram til 2009.
  NRK leier 13,5 Mbit/s av NTV for alle sine tjenester. Dette omfatter TV, radio, MHP inklusiv tekst-TV og DVB-subtitles. Av 13,5 Mbit/blir det plass for cirka 9-10 for videokoding av alle 4 kanaler (NRK1, 2, 3 + tegnspråk). Resten går til lydspor, DVB-subtitles, radiokanaler, tekst-TV og div. signalering. Det er med andre ord trangt om plassen selv om stat.mux tas i bruk.
  Det er lite sannsynlig at NRK vil sende HD (med tilhørende 5.1-lyd) før 2009-2010 fordi dette vil medfører at omtrent alle andre tjenester må stoppes (pluss litt till!). Likevel vil alle digitale bokser som blir godkjente for norske forhold kunne få inn slike signaler.
  Med andre ord blir det spennende å se hva som skjer!

  Svar på denne kommentaren

 16. Michel Gascoin, NRK

  En liten justering:
  Kapasitet i MUX4 og MUX5 skal tildeles til betal-TV aktører OG KRINGKASTERE etter ”objektive utvelgelseskriterier” og ”på ikke-diskriminerende vilkår”.

  Svar på denne kommentaren

 17. Rune T. Larsen

  Takk for oppklaringen Michel.
  Jeg fikk vite fra TV2 i dag at deres 4 kanaler har 12,8 mbit/s båndbredde.

  Et par oppfølgningspørsmål.

  1. Er det slik at alle Mux mister 2 mbit/s til signalering/epg (eller er det bare mux 1)
  2. Du skrivet at mux4 og 5 skal tildeles betalt TV aktører og kringkastere. Jeg forstår det slik at NRK allerde er sikret hele mux1 når mux4 og 5 blir aktiv. Det vil jo i praksis bety at RiksTV allerde har fått tildelt en del av Mux4/5 for å kompensere for dette. Er du enig i min tolkning?
  3. Vil det altså sendes en egen tegnspråk kanal?

  Svar på denne kommentaren

 18. Michel Gascoin, NRK

  1. Det er i grunnen forskjellig bitrater i alle MUX’er. Hvor mye bitrate som tas opp er avhengig av f.eks. antall kanaler, rundetider/antall dager/hvor mye EPG-data, antall abonnenter, hvor mye bootload. Hvor mye bitrate som er satt av har kun NTV oversikt over. Det er sannsynlig at det vill bli justeringer over tid.
  2. Dette er en forhandling mellom NTV og RiksTV. NRk har ikke innsyn i det.
  3. NRK sender allerede Tegnspråk som en egen kanal på satellitt. Det er samme kanal som vil bli sendt i bakkenettet fra 1. september.
  4. Planen er per dags dato å begynne med 5.1 i forbindelse med HD. Om det blir endringer i denne plan er det for tidlig å si noe om.

  Svar på denne kommentaren

 19. MHP – sjansen til å fornye TV

  […] Få med deg videoen av dennes tjenesten her på NRKbeta: “Digital tekst-tv – videoen”. api bakkenett digital TV mediebransjen MHP nrkDel denne artikkelen (Facebook, e-post, bokmerker etc.) […]

  Svar på denne kommentaren

 20. MHP-mottakere endelig i butikkene

  […] At mottakeren er utrustet med APIen MHP, betyr at den kan presentere tilleggstjenester. Vi har før skrevet om MHP og vist digital tekst-tv, som er den første MHP-tjenesten som leveres av NRK. Forhåpentligvis er dette bare begynnelsen, når det gjelder ny funksjonalitet på TV. […]

  Svar på denne kommentaren

 21. Veldig grei info her. Bare lurte på en ting. Er ikke meget interessert i sport, så når det går bruker jeg å se det uten lyd. Ofte fine bilder, spesielt når det gjelder vintersport. Problemet er kommentatorene. Ikke noe vondt ment, men er ikke alltid interessert i hva de sier, men ofte bra stemingslyder og atmosfærer. Lurer derfor på hvor vanskelig det er å sende sportssendingene med mulighet for kommentator av/på når alt blir digitalt. Vet jeg hadde sett mer på sport dersom dette hadde vært mulig.

  Svar på denne kommentaren

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *. Les vår personvernserklæring for informasjon om hvilke data vi lagrer om deg som kommenterer.